Show-room forts.

Saltenkatten

anno 1985

Siameser

 

Eier: Terje Paulsen

Her er en klubbkatt fra sør-vestlandet. Mafdet Misty bor i Stavanger, og er en brunmasket siameserjente.